3D

MATTERPORT a YouTube vídeo pomôžu predať

vašu nehnuteľnosť bezpečne, efektívne, rýchlejšie a pri správnom marketingu aj za maximálnu realizovateľnú cenu! 

V IVMO - real pracujeme s virtuálnymi obhliadkami od roku 2005.
Prvé takmer tri roky sme ich riešili subdodávateľsky, len na vybrané, reprezentatívnejšie nehnuteľnosti. Neskôr sme rozhodli na kúpu technológie a od leta 2018 sme si 3D (2K kvalita, 1.sken vo vlastnej réžii) a následne sme za 4 roky urobili cca 230 skenov pre všetky realizované nehnuteľnosti. V lete 2022 sme urobili UPGRADE na 4K kvalitu a tešíme sa na ďalšie výzvy.

19 rokov v realitách nás naučilo, že kvalite prezentácie treba venovať primeranú pozornosť, či už:

  • kvalitnej fotodokumentácii, a doplnkovým formátom akými môžu byť práve 3D a Youtube, a môžu vašu prezentáciu odlíšiť
    • samozrejme to nenahradí fyzickú obhliadku. ale ak ho na ňu dostanete, znamená to, že ste urobili dobrý prvý dojem.
  • výstižným popisom charakterizujúcim nehnuteľnosť, faktickým, "bez zbytočných príkras a veršov!" 
  • kvalitnému marketingu inzercii na realitných portáloch, ale aj prezentácii na sociálnych sietiach